Facebook LinkedIn
E-mail: kontakt@personalepolitikken.dk | Tlf: +45 513 579 63

Arbejdspladsvurdering

I henhold til Arbejdsmiljølovgivningen er alle virksomheder forpligtet til at udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Arbejdstilsynet skal ikke godkende denne APV, men de fører tilsyn med, at virksomheden gennemfører APV-processen i overensstemmelse med lovgivningens krav.

Ud over, at det er et krav at udarbejde en APV, er der også mange fordele for virksomheden ved at have et godt arbejdsmiljø:

Få hjælp til at komme i gang med arbejdspladsvurderinger. Herunder rådgivning, udarbejdelse af skemaer samt eventuel behandling af data.